Žuta, Bijela i Zelena staza

Naši najmlađi korisnici počinju na Žutoj stazi kako bi stekli sigurnost. Tu ih čeka hodanje po gljivama, sanjkanje, prolaz kroz tunele te završavaju trapezom koji obično izmami vrisak oduševljenja.
Savladavanjem Žute staze višestruko se djeluje na psihomotorni razvoj, osobito kod najmlađih korisnika.

Hodanje po gljivama, kombinacija je različitih oblika kretanja na nestabilnoj i zaobljenoj podlozi s kojim se omogućuje uspješno savladavanje prostora, povećava izdržljivost, ravnoteža i koordinacija. Pozitivno utječe na sve organe, a osobito na organe krvožilnog i dišnog sustava.
Hvatanje za konopac, kojim se regulira kretanje po poligonu, ima svojstva manipulativnog karaktera. Na taj način jačaju se mišići ruku, šake i prstiju što je od osobitog značaja za razvoj fine i grube motorike.
Spuštanje saonicama posebna je zabava, smanjuje se živčano–mišićna napetost i pospješuje osjećaj užitka.
Puzanjem i provlačenjem kroz viseće tunele, jačaju se mišići ruku i ramenog pojasa, pokretljivost zglobova ruku i nogu, a najveći utjecaj ima na pokretljivost kralježnice i njezino pravilno formiranje.
Trapez, s kojim se ujedno i završava Žuta staza, posebno je uzbuđujući element, a naročito atrakcija djeci, gdje imaju priliku osjetiti brzinu i vlastitu težinu viseći i spuštajući na rukama. Vješanje je ujedno i vježba savladavanja otpora koja jača mišiće ruku i ramenog pojasa, zglobove, tetive i ligamente te povećava pokretljivost kralježnice.
Po prolasku Žute staze korisnici mogu preći na sljedeći nivo gdje ih čeka nova zabava ili još nekoliko puta uvježbavati ovaj osnovni nivo.