Instruktori

Svi naši instruktori završili su tečaj alpinizma i certificirani su instruktori.

Christian, Viktor, Luka, Andrea